Nabór wniosków na usuwanie azbestu

514

Autor: Urząd Miasta

Wystartował nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w 2021 roku. Program dotyczy osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora publicznego.

Zadanie będzie realizowane w ramach „Programu Oczyszczania Kraj z Azbestu na lata 2009-2032”. Zadania zrealizują pracownicy firmy wyłonionej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Finansowanie usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zapewnia Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, w ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na 2020 rok, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku wraz z załączonym zaświadczeniem ze Starostwa Powiatowego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych polegających na usunięciu azbestu z budynku w Urzędzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2021 roku.

Druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu ul. P.O.W 10/16, Tomaszów Mazowiecki, budynek D, I piętro.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu: tel.: 44 724-23-11 wew. 642, 652, 662.

Pliki do pobrania