Tomaszowskie Centrum Sportu rozszerzy swoją działalność?

522

Autor: Urząd Miasta

Na najbliższej sesji, 25 marca 2021 roku, radni miejscy zajmą się projektem uchwały, który rozszerza działalność Tomaszowskiego Centrum Sportu. Dzięki nowym zapisom spółka będzie mogła tworzyć warunki organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu, w tym uczestnictwo w zawodowych i profesjonalnych zawodach sportowych oraz promocji sportu. Co najważniejsze, dzięki temu zapisowi, do Tomaszowskiego Centrum Sportu, które zarządza Areną Lodową, będzie można włączyć Klub Sportowy Lechia 1923.

Co ważne nie zmienią się nazwy klubów. Zmieni się jedynie forma zarządzania.  Podjęcie niniejszej uchwały i zlecenie następnego celu działalności Tomaszowskiego Centrum Sportu wpłynie na znaczną poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego Lechia, a także wzmocni pozycję Tomaszowa Mazowieckiego w sportowej rywalizacji organizowanej przez Polskie Związki Sportowe.

Klub Sportowy Lechia działający w ramach Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu będzie czynnikiem stabilizującym działalność sportową i przyczyni się do profesjonalizacji zarządzania sportem w Tomaszowie Mazowieckim, a także zagwarantuje jego rozwój na właściwym poziomie. Działalność klubu w ramach Spółki zapewni również racjonalne i efektywne wykorzystanie bazy sportowej.