Tradycyjna Szynka z Łódzkiego

590

Autor: Starostwo Powiatowe

Konkurs polegał na sporządzeniu tradycyjnych szynek z własnych składników bez stosowania konserwantów chemicznych.

Komisja Konkursowa ustaliła następujące wyniki Konkursu „Tradycyjna Szynka z Łódzkiego” 

I miejsce – Dobre Drzewo Wojciech Szewczykowski – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Inowłódz),

II miejsce – NOSTERIA Sp. z o.o. – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Pajęczno),

III miejsce – Michał Kosmala – Rolniczy Handel Detaliczny (gm. Radomsko).

Wyróżnienia:

 • FAUN Sp. z o.o. – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Skierniewice),
 • Anna Kurowska – Rolniczy Handel Detaliczny (gm. Kluki)
 • Firma „DOBRY SMAK” Paweł Mikuś – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Biała)

W uroczystości, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu udział wzięli między innymi: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Robert Telus poseł na Sejm RP i Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Celem konkursu było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z produkcją tradycyjnej szynki, oraz propagowanie spożycia pełnowartościowych wędlin, wytworzonych z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod. Ideą przewodnią konkursu było pielęgnowanie szacunku dla produkcji rodzimych wyrobów w małych gospodarstwach rolnych prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) lub działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną (MLO).

 Laureaci otrzymali nagrody sfinansowane  ze środków Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Konkurs zorganizowany został przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi, który był także fundatorem części nagród rzeczowych.

zdjęcie z konkursu „Tradycyjna Szynka z Łódzkiego”, organizowanego przez Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi

 Uczestnicy konkursu zostali uhonorowani nagrodami ufundowanym również przez: Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojewodę Łódzkiego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Łodzi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi,  Starostę Powiatu Piotrkowskiego, Starostę Powiatu Radomszczańskiego, Starostę Powiatu Zduńskowolskiego, Starostę Powiatu Tomaszowskiego, Starostę Powiatu OpoczyńskiegoStarostę Powiatu Wieluńskiego, Starostę Powiatu Sieradzkiego, Prezydenta Miasta Radomska, Prezydenta Miasta Skierniewice, Burmistrza Miasta Łowicza, Burmistrza Miasta i Gminy Szadek, Burmistrza Miasta Pajęczna, Wójta Gminy Inowłódz, Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki, Wójta Gminy Klonowa, Wójta Gminy Widawa, Wójta Gminy Moszczenica, Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, Wójta Gminy Wielgomłyny oraz Wójta Gminy Kluki.

zdjęcie z konkursu „Tradycyjna Szynka z Łódzkiego”, organizowanego przez Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi

Zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostało 21 wytwórców szynek, którzy przekazali do oceny swoje prace konkursowe.

 Komisja oceniała tradycyjne szynki uwzględniając następujące kryteria:

a)      wygląd i cechy zewnętrzne

b)      wygląd i cechy na przekroju

c)      smak

d)      zapach

O ostatecznej lokacie w konkursie zadecydowała punktacja (maksymalnie można było otrzymać 20 pkt.)

Pozostali uczestnicy konkursu:

 1. Jerzy Ptaszek – Rolniczy Handel Detaliczny (gm. Wielgomłyny),
 2. Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Ptaszek Jan Ptaszek – Rolniczy Handel Detaliczny (gm. Wielgomłyny),
 3. Michał Cygora Tradycyjne Wyroby Mięsne – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Radomsko),
 4. F.P.U. „MASARNIA FOLWARK” Dariusz Szczepaniak – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Radomsko),
 5. FIL-KUB Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kotowicz Anna – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Widawa),
 6. IBARA Sp. z o.o. – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Radomsko),
 7. Paweł Bednarek – Rolniczy Handel Detaliczny (gm. Moszczenica)
 8. Sprzedaż Mięsa i Wędlin  Bogusławska Anna – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Opoczno)
 9. TALAN Sp. z o.o. – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Łowicz),
 10. Urszula Stępień – Rolniczy Handel Detaliczny (gm. Wola Krzysztoporska)
 11. MASARNIA JANÓW SEBASTIAN WITASZEWSKI – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Szadek)
 12. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO Daniel Czapnik – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Tomaszów Mazowiecki)
 13. Piotr Skupień – Rolniczy Handel Detaliczny (gm. Wola Krzysztoporska),
 14. Pracownia wędlin JAGUL Wiesław Jaguścik – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. Radomsko),
 15. Krystyna Józef Palusińscy Rolniczy Handel Detaliczny – Rolniczy Handel Detaliczny (gm. Klonowa).

Nad oceną sensoryczną tradycyjnych szynek pracowała Komisja Konkursowa powołana przez organizatora w składzie osobowym:

1)      inż. Michał Słowikowski – pracownik ŁODR z s. w Bratoszewicach, PZDR Opoczno – przewodniczący,

2)      mgr. Hubert Sierant – pracownik ŁODR z s. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim – członek,

3)      mgr inż. Sylwia Wąsik – pracownik ŁODR z s. w Bratoszewicach, PZDR Opoczno – członek,

4)      mgr inż. Magdalena Siwek – pracownik ŁODR z s. w Bratoszewicach, PZDR Opoczno – członek,

5)      mgr inż. Agnieszka Laszczyk – pracownik ŁODR z s. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim – członek.