Uroczyste oddanie do użytku lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

405

Autor: Starostwo Powiatowe

W poniedziałek, 29 listopada 2021 roku, odbyło się uroczyste oddanie do użytku lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, powitał zaproszonych na uroczystość gości.

Po uroczystym przecięciu symbolicznej wstęgi, ksiądz Zygmunt Nitecki – proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski poświęcił obiekt i wszystkich, którzy będą z niego korzystali. „Powierzmy to wielkie dzieło Panu Bogu, aby służyło na większą chwałę Boga i ludzi.”  

„Proszę Państwa, na początku tej kadencji jednym z ważnych wyzwań była budowa lądowiska. Zaczęliśmy przygotowania i zadanie to zostało zrealizowane. Bezwzględnie poprawi ono bezpieczeństwo związane z tymi wszystkimi, którzy korzystają na co dzień z Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, z tymi wszystkimi, którzy są związani z tomaszowskim szpitalem. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tego lądowiska, że ono dzisiaj nam będzie pomagać, będzie tym elementem, który wiąże się, tak jak powiedziałem, z bezpieczeństwem ale także, tak naprawdę, z takim spokojem wewnętrznym, że w przypadku trudnych różnych sytuacji, będziemy mogli, chociaż lepiej żeby nie, z tego lądowiska skorzystać. I ja za to bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję panu Klaudiuszowi Wilmańskiemu, który był jednym z głównych architektów  i monitorował budowę całego lądowiska. Również pani Monice Cajdler. To jest ta osoba, od zamówień publicznych, która również nadzorowała w sposób szczególny właśnie to zadanie.  Proszę Państwa, bardzo serdecznie się cieszę, że mamy tak znamienitych gości na tej uroczystości. To są osoby, które wspomagają nas na co dzień. Pan Marszałek Senior Antoni Macierewicz, pan Wojewoda Tobiasz Bocheński, pan Poseł Robert Telus. jak również służby mundurowe, z którymi ta współpraca wygląda bardzo dobrze, można powiedzieć, że wzorcowo. Pan Wojewoda będzie chciał powiedzieć o bardzo ważnym przedsięwzięciu, które dzięki niemu i dzięki panu Marszałkowi Seniorowi zostanie w ciągu miesiąca zrealizowane,  mówię tutaj o zakupie karetki dla naszego tomaszowskiego szpitala. Kwota 550 tysięcy, to nie jest bagatelna suma. To są takie pieniądze, które pozwalają nam zrealizować to zadanie. Nasz tabor ratunkowy wymaga wymiany karetek  i dzięki naszym gościom, dzięki tym osobom, stale udaje nam się realizować to zadanie i można powiedzieć, szpital tomaszowski, czy te wszystkie działania związane z bezpieczeństwem tego szpitala idą w bardzo dobrym kierunku i jesteśmy przekonani, że to bezpieczeństwo na terenie powiatu tomaszowskiego będzie stale rosło.” – podziękował Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, za zaangażowanie w działania, dzięki którym poprawia się bezpieczeństwo w naszym powiecie.

Prace nad inwestycją budowy lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku.  Powiat Tomaszowski przejął niezrealizowany projekt od TCZ Sp. z o.o. Biuro Studiów i Projektów  Służby Zdrowia we Wrocławiu Sp. z o.o. aktualizowała projekt do obecnie obowiązujących przepisów. Do ogłoszonego przetargu zgłosiły się cztery firmy. Wygrała  firma GELCO Sp. z o.o. z Warszawy – 20 lutego 2020 r. została podpisana umowa. Mimo wcześniejszego uzgodnienia projektu przez projektanta z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym co do specyficznych wymagań Urząd ten zgłosił szereg zastrzeżeń do realizacji projektu. Prace zostały przerwane, aby projekt został dostosowany do uwag zgłoszonych przez LPR. Skutkowało to wydłużeniem terminu realizacji inwestycji ze względu na konieczność uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę. Roboty budowlano–montażowe zostały zakończone 11 grudnia 2020 roku, Natomiast końcowy odbiór inwestycji odbył się 19 stycznia 2021 roku.

Koszt budowy lądowiska wyniósł 926 200,76 zł. do tego należy doliczyć koszty umów z inspektorami nadzoru budowlanego oraz elektrycznego, wykonanie przyłącza energetycznego, usunięcie przeszkód lotniczych, a także mniejsze wydatki jak np. dziennik budowy. W związku z powyższym całkowity koszt poniesiony przez Powiat Tomaszowski wyniósł 986 401,28 zł.

Lądowisko „Tomaszów Mazowiecki Szpital”, zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 1024/2, obręb 0024 Tomaszów Mazowiecki, w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Podleśnej,           97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. Łódzkie, wpisane do ewidencji lądowisk pod nr 501. Lądowisko przystosowane jest do operacji startów i lądowań statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 6000 kg oraz maksymalnym wymiarze śmigłowca 16,60 m.

Lądowisko będzie pełniło funkcję lądowiska sanitarnego, działającego w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Będzie wykorzystywane w dzień i w nocy, w warunkach dobrej widzialności VFR. Ładunek i załadunek śmigłowca odbywać się będzie na płaszczyźnie przyziemienia. Transport chorego do SOR będzie odbywał się przy użyciu noszy ze śmigłowca do karetki pogotowia, następnie karetką pogotowia do SOR. Lądowisko składa się z:

– Strefy końcowego podejścia i startu (FATO) – okrąg o średnicy 25 m

– Strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) – okrąg o średnicy 15 m

– Strefy bezpieczeństwa (SA) – o wymiarach 33,3 m x 33,3 m

– Drogi do lądowiska zapewniającej dostęp służbom ratunkowym z noszami do strefy     przyziemienia TLOF – o szerokości 4 m

– Drogi dla karetek pogotowia z dostępem do drogi do lądowiska w celu rozładunku/załadunku            noszy – o szerokości 5 m

– kontener techniczny

– kamery 4szt. (podgląd na SOR)

– sterowanie ręczne oświetleniem na lądowisku lub zdalne ze stanowiska na SOR.