Na drodze – patrz i słuchaj

547

Autor: asp sztab Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi

„Na Drodze – Patrz i Słuchaj” – 1 marca 2022 roku rusza kolejna edycja akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”, której odbiorcami są kierujący pojazdami i piesi. Działania skierowane są do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, kierujący wszelkiego rodzaju pojazdami zawsze powinni pamiętać że jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa jest ostrożność podczas poruszania się po drodze. Wytężony wzrok i ciągła koncentracja na tym co dzieje się wokół nas pozwala nam zachować szeroko rozumiane bezpieczeństwo na drodze.

W dzisiejszych czasach wszechobecnego w naszym życiu internetu,  korzystania z lokalizatorów GPS, wszelakich aplikacji lub  portali społecznościowych,  sprawia to że rozproszona zostaje   nasza uwaga. Niestety wielu z nas korzysta w sposób niepodpowiedziany ze zdobyczy techniki, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa, nie tylko dla siebie ale również innych użytkowników drogi.  Każdego dnia poruszamy się w ruchu drogowym idziemy/jedziemy do pracy, sklepu, na spotkanie.  Niezależnie od celu naszej podroży chcielibyśmy bezpiecznie wrócić do domu.
Pamiętaj !
    Będąc kierującym  – obserwuj drogę i jej otoczenie, zachowuj szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych, ustąp pierwszeństwa pieszemu.
    Będąc pieszym – zachowaj ostrożność wchodząc na przejście dla pieszych, rozejrzyj się, nie korzystaj z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego  podczas przechodzenia przez jezdnię. Nie przebiegaj jej!
    Niezależnie od tego czy jesteś kierującym czy pieszym zadbaj o bezpieczeństwo osób starszych i niepełnosprawnych
Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki,
które z pewnością mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.