ZUS: trzynasta emerytura „na rękę” – 1217,98 zł

712

Wypłatę trzynastej emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie w kwietniu. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynastka „na rękę” wynosi 1217,98 zł.

Zgodnie z ustawą trzynastki będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2022 r. jest to 1338,44 zł brutto. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie trzynastki.

Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, a zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł.

Z trzynastki nie będzie pobierany podatek. Jest to rozwiązanie jednorazowe i ostateczne, co oznacza, że podatek nie będzie opłacony ani teraz ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie poboru podatku przez Ministerstwo Finansów jest jednorazowe, nie dotyczy więc trzynastek należnych za poprzednie lata.

Zgodnie z przepisami, trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

W 2022 r. emerytury i renty wzrosły o 7 proc. W tej sytuacji kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła do 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł.

Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego