XIX Powiatowy Konkurs Kulinarny w Czerniewicach

502

Autor: Starostwo Powiatowe

W niedzielę, 12 czerwca 2022 roku, na zrewitalizowanych w ostatnich latach terenach przy parku w Czerniewicach odbył się XIX Powiatowy Konkurs Kulinarny.

Organizatorami Konkursu byli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Andrzej Bednarek – Wójt Gminy Czerniewice.

Na zdjęciu: uczestnicy XIX Powiatowego Konkursu Kulinarnego, który odbył się w niedzielę, 12 czerwca 2022 roku, w Czerniewicach

Spotkanie rozpoczął występ Orkiestry Dętej z Czerniewic. Następnie Andrzej Bednarek powitał zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Grzegorz Wojciechowski i Dariusz Klimczak – posłowie na Sejm RP, Ewa Wendrowska, Janusz Ciesielski i Arkadiusz Gajewski – radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Teodora Sowik, Martyna Wojciechowska, Grzegorz Glimasiński, Dariusz Kowalczyk, Sławomir Żegota – radni Rady Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: uczestnicy XIX Powiatowego Konkursu Kulinarnego, który odbył się w niedzielę, 12 czerwca 2022 roku, w Czerniewicach

„Szanowni Państwo, ten Turniej już wzrósł w tradycję naszego powiatu, powiatu tomaszowskiego, w którym dzieje się dużo. Przede wszystkim każda z gmin stara się przypominać te wartości, które są związane z tradycją danej gminy, z tradycją, regionu, powiatu, województwa, ale również z tradycją polską. Tutaj w gminie Czerniewice ten konkurs odbył się w takiej atmosferze wzajemnego szacunku, radości, również do tradycji ukraińskiej. Koła Gospodyń Wiejskich, które wystawiły tutaj swoje produkty napracowały się nieprawdopodobnie. To, co zaprezentowały te panie jest czymś wyjątkowym, czymś znakomitym i dobrze, że włączają się w pracę tych Kół bardzo młode osoby. To budzi taką daleko idącą nadzieję, że te wszystkie wartości, które wiążą się z kulturą polską, będą dalej przekazywane z pokolenia na pokolenie. Serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy tutaj wzięli udział w tym turnieju. Bardzo wiele osób zaangażowało się, żeby ten turniej mógł się odbyć i żebyśmy mogli podziwiać pracę rąk pań z Kół Gospodyń Wiejskich  z powiatu tomaszowskiego. Bardzo im serdecznie dziękuję za ten wkład pracy, za to, co robią na co dzień, żeby kultywować tradycję. Wiele innych imprez towarzyszących temu wydarzeniu pokazuje, że Polacy chcą się integrować, chcą się spotykać, chcą rozmawiać, ale przede wszystkim chcą się również wspólnie bawić.

Na zdjęciu: uczestnicy XIX Powiatowego Konkursu Kulinarnego, który odbył się w niedzielę, 12 czerwca 2022 roku, w Czerniewicach

Gratuluję Wójtowi Gminy Czerniewice, panu Andrzejowi Bednarkowi, szczególnie tej orkiestry, która się składa z bardzo młodych osób. To są uczniowie klas, zarówno szkoły podstawowej, jak i szkół ponadpodstawowych. Coś wspaniałego, coś wyjątkowego. Młodzi ludzie, a chcą uczyć się grać, chcą grać, chcą występować, chcą uprzyjemniać wszystkie radosne chwile. Bardzo serdecznie dziękuję orkiestrze.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Jolanta Sobczyk – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Biblioteki Publicznej w Czerniewicach przybliżyła regulamin konkursu i przedstawiła komisję konkursową, w skład której weszli: Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – przewodnicząca komisji konkursowej, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego,  Grzegorz Goleń – radny Gminy Czerniewice, Marcin Skorupiński – doradca Zarządu ds. rozwoju w ProjektSolartechnik s.a. i Agnieszka Cichecka – szefowa kuchni Sala Bankietowa Księżycowy Czar.

Jury pierwsze miejsce przyznało reprezentacji z gminy Rokiciny, Koło Gospodyń Wiejskich z Maksymilianowa. Reprezentacje pozostałych Kół Gospodyń Wiejskich zajęły równorzędne drugie miejsce.