420 mln zł na „czternastki” dla emerytów i rencistów w Łódzkiem

390

ZUS w Łódzkiem wypłacił już 420 mln zł na „czternaste emerytury” dla osób odbierających swoje świadczenia podstawowe takie jak np. emerytura, renta, świadczenie czy zasiłek przedemerytalny w 25, 1, 5, 6 dniu miesiąca. Obecnie trwa wypłata świadczeń dla osób, które emerytury i renty otrzymują 10 dnia każdego miesiąca. Przed nami jeszcze wypłaty dla osób, które swoje świadczenia pobierają 15 i 20 dnia miesiąca.

– Łącznie w tych pięciu terminach wypłacono 342 tys. „czternastek”. Zdecydowana większość z nich bo aż 79 procent, to czternastki w pełnej wysokości, wynoszące 1217,98 zł na rękę. Pełna kwota świadczenia przypada osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2 900 zł brutto – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. – W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość „czternastki” wyniesie 50 zł  – dodaje rzeczniczka.

„Czternastka” jest wypłacana przez ZUS z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. „Czternastka” będzie wypłacana osobom, które pobierają z ZUS świadczenia długoterminowe i mają do nich prawo na 24 sierpnia br., czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty dodatkowego świadczenia. „Czternastki” nie otrzymają osoby, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia  z ZUS została zawieszona, oraz osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 188,44 zł brutto.

„Czternasta emerytura” nie jest dochodem i nie ma wpływu na prawo do dodatku osłonowego. Nie wlicza się też do dochodu, o którym mowa w ustawach o dodatkach mieszkaniowych, o pomocy społecznej oraz o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (czyli tzw. 500 plus  dla osób niepełnosprawnych). Nie jest również dochodem, przy ubieganiu się o  świadczenia rodzinne. Nie będzie także brana pod uwagę przy ubieganiu się przez seniora o pomoc społeczną.

Z kwoty tego świadczenia nie dokonuje się żadnych potrąceń i egzekucji. Również od osób będących pod opieką zakładów opiekuńczo-leczniczych, nie zostanie dokonane potrącenie na pokrycie opłat za pobyt w placówce.

                W całym kraju w ramach „czternastki” ZUS wypłacił ok. 4,7 mln dodatkowych świadczeń, z czego 75 proc. w pełnej wysokości. W sumie wypłacono na ten cel – 5 mld 650 mln zł.

W ubiegłym roku w województwie łódzkim ZUS wypłacił 537 tys. „czternastek” na łączną kwotę  blisko 630 mln zł. Pełną kwotę „czternastki” w łódzkim otrzymało wówczas 451 tys. osób.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego