Urzędnicy szkolili się z języka migowego

313

Autor: Urząd Miasta

Pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek podległych w ostatnich tygodniach wzięli udział w szkoleniu z języka migowego, aby móc obsługiwać mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie składa się z dwóch etapów.

Pierwszy z nich to 30 godzin lekcyjnych obejmujących zestaw ćwiczeń praktycznych, w tym zajęcia z alfabetu języka migowego, liczebniki główne oraz poznanie 200 podstawowych znaków języka migowego z zakresu obsługi klientów urzędu w tematyce meldunków, podatków i opłat lokalnych, składania wniosków, itp. I etap realizowany jest od 15 września do 14 października br.

Drugi etap to warsztaty praktyczne realizowane w formie utrwalenia wiedzy z posługiwania się językiem migowym. Odbędą się one pod koniec listopada.

Tym samym osoby posługujące się na co dzień językiem migowym, który dla nich jest językiem podstawowym, będą mogły zarówno w Urzędzie Miasta jak i w podległych prezydentowi jednostkach znaleźć osobę, która pomoże im w załatwieniu spraw urzędowych lub w załatwieniu innych niezbędnych spraw.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2021-2024.