Kolejne ekopracownie powstaną w tym roku w szkołach ponadpodstawowych

85

Autor: Starostwo Powiatowe

W środę, 9 listopada 2022 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie ekopracowni w pięciu szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” dofinansowuje przystosowanie klas lekcyjnych w szkołach. I tak w edycji 2019 szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Powiat Tomaszowskie otrzymały dofinansowanie w kwocie 173 165,90 złotych, wkład własny Powiatu to kwota 20 940,63 złotych, czyli łączna wydatkowana kwota to 194 106,53 złotych.

W edycji 2022 WFOŚiGW w Łodzi przekazał kwotę 219 210,60 złotych, wkład własny Powiatu to kwota 29 930,28 złotych, czyli łącznie na ekopracownie wydana została kwota 249 140,88 złotych.

Na środowej konferencji podpisane umowy opiewały na kwotę 321 301 złotych, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi wyniosło 289 331 złotych, wkład własny Powiatu to kwota 31 970 złotych.

„Witam wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej, która poświęcona jest podpisaniu umowy przez Starostwo Powiatowe, samorząd powiatowy, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na wykonanie kolejnych ekopracowni. Powiat Tomaszowski jest bogaty, jeśli chodzi o ekopracownie. Cieszymy się bardzo, że kolejne pięć ekopracowni w najbliższym czasie będziemy mogli Państwu zaprezentować, oddać do odbioru, żebyście mogli zobaczyć w jakich wyjątkowych warunkach uczy się młodzież szkół ponadpodstawowych.

Ja tylko przypomnę, że to wszystko, co wiąże się z edukacją na poziomie ponadpodstawowym i tym wkładem chociażby w ramach ekopracowni  przynosi określone wyniki. W ostatnim ważnym rankingu, który przypominamy, na siedem szkół ponadpodstawowych aż sześć szkół ponadpodstawowych otrzymało Tarcze, Złote Tarcze, Srebrne i Brązowe. To jest najlepszy wynik w historii Powiatu Tomaszowskiego. Chyba najlepszy wynik na poziomie województwa łódzkiego. Tutaj jeszcze raz bardzo serdecznie podziękuję naszym Dyrektorom i kadrze, która współpracuje z dyrektorami, i tymi wszystkimi osobami, które mają konkretny wkład na rzecz tomaszowskiej oświaty.

Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest wyjątkowo owocna i bardzo dobra. Dziękujemy Prezesowi, panu Wojciechowi Miedzianowskiemu i całemu Zarządowi i mamy nadzieję, że w przyszłości równie dobrze ta współpraca będzie się układała.” – powiedział podczas konferencji Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Każdy z dyrektorów szkół ponadpodstawowych opowiedział na co zostaną przeznaczone pozyskane pieniądze, co zostanie zakupione i wyremontowane.

Po konferencji uczestnicy udali się do trzech szkół: II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 i numer 8, gdzie obejrzeli powstałe dzięki dofinansowaniu z roku 2021 pracownie.