„Wolontariusz roku 2022” – zgłoś kandydata

286

Autor: Urząd Miasta

Konkurs ma na celu przyznanie tytułu „Wolontariusz Roku 2022”. Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, a także promowanie działań wolontaryjnych skierowanych do społeczności lokalnych.

Tytuł „Wolontariusz Roku 2022” przyznawany jest w pięciu obszarach:

1) działalność na rzecz dzieci, młodzieży i wsparcia rodziny,
2) działalność w zakresie kultury i sztuki oraz działalności patriotycznej i dziedzictwa narodowego,
3) działalność na rzecz seniorów,
4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
5) pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku 2022” mogą zgłaszać:

• osoby indywidualne;
• instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy lub nie korzystające ze wsparcia wolontariusza, a którym znane są dokonania kandydata;
• placówki oświatowe;
• organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy ulicy P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w terminie od 17.11.2022 r. do dnia 24.11.2022 r. Zgłoszenia można przesyłać również pocztą elektroniczną na adres: wsp@tomaszow-maz.pl z tematem „Wolontariusz Roku 2022”.

Regulamin konkursu i formularz wniosku w załączniku.

Pliki do pobrania