Olimpiada Umiejętności hotelarskich

328

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 13 grudnia 2022r. w Warszawie odbył się regionalny – II Etap  Olimpiady Umiejętności Hotelarskich pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej.
Organizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie a Partnerem – Konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznych.

Motto Olimpiady Umiejętności Hotelarskich:
HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ

Naszą szkołę w Warszawie reprezentowały uczennice z klasy IV H Julia Stanisławska i IV Hp  Aleksandra Pakowska. Uczennice udzieliły odpowiedzi na 40 pytań testowych i przygotowały dokumenty do zadania praktycznego w języku angielskim.
Główne cele Olimpiady:

–  rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem,
–  motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych,
–  kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia uczniów,
–  zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych,
–  integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża,
–  dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich.

Gratulujemy uczennicom uzyskanych wyników i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach i olimpiadach.

Opiekun
Hanna Drewniak