Zajęcia z jogi w SP Nr 12

308

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

W lutym, w naszej szkole rozpoczęliśmy zajęcia z jogi dla dzieci. Pierwszą grupą ochotników są dzieciaki z klasy 2a. Zajęcia te są dla nas chwilą na relaks i świetną zabawę.  Jak myślicie, czy byliby chętni uczniowie do utworzenia kolejnych grup? Zapraszam do kontaktu, Aleksandra Filip.

„Joga dla dzieci to zbiór metod i technik edukacyjno- wychowawczych, oddziałujących  na sferę fizyczną,  psychiczną i społeczną młodej istoty ludzkiej, przedstawianych uczestnikom w formie połączenia zabawy i dyscypliny, stymulujących prawidłowy rozwój psycho- fizyczny,  zachęcających do rozwoju kreatywnego myślenia oraz ukazujących twórcze sposoby spędzania czasu wolnego, w celu inspiracji do podejmowania rozwoju osobistego”.