Rozstrzygnięcie konkursu ” Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego”

234

Autor: SP Nr 6

W miesiącu maju nasza szkoła po raz drugi organizowała miejski konkurs dla uczniów szkół podstawowych promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym ” Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego”. W tym roku przebiegał on pod hasłem ” Błyskotliwi odblaskowi” i rozgrywany był w trzech kategoriach: klasy I- III, klasy IV- VI oraz klasy VII- VIII. Najmłodsi uczestnicy mieli za zadanie napisać rymowankę, która będzie promowała bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności zwróci uwagę na noszenie odblasków po zmroku. Uczniowie klas IV- VI w ramach pracy konkursowej mieli wykonać projekt odblasku, jaki chcieliby przypiąć sobie do plecaka. Zadaniem najstarszych było wykonanie plakatu z ciekawym hasłem, ukazującym jakie zagrożenia płyną z braku widoczności pieszych na drodze. 

Na konkurs wpłynęło 110 prac. Decyzją jury dnia 23 maja postanowiono nagrodzić następujących uczniów:  

Kategoria: klasy I- III

I miejsce: Joanna Ostrowska SP nr 1

II miejsce: Michał Chuderski SP nr 3

III miejsce: Łukasz Abramczyk SP nr 13

Kategoria: klasy IV- VI

I miejsce: Lena Rybak SP nr 8

II miejsce: Gabriel Kożuchowski SP nr 8

III miejsce: Wiktoria Kościecha SP nr 6

Kategoria: VII- VIII

I miejsce: Agata Deka SP nr 3

II miejsce: Wiktoria Tomczyk SP nr 8

III miejsce: Julia Mizerska SP nr 3

Dodatkowo na profilu facebookowym naszego zespołu odbywało się głosowanie internautów na najładniejszą pracę w każdej kategorii. Zdaniem użytkowników Facebooka najładniejsze okazały się prace: Joanny Pocałuń ze SP nr 1- kategoria klasy I- III, Gabriela Kożuchowskiego ze SP nr 8- Kategoria klasy IV- VI i Julii Mizerskiej ze SP nr 3- kategoria klasy VII- VIII.

Ogłoszenie wyników miało miejsce 27 maja podczas Pikniku Motoryzacyjnego. Nagrody uczniom wręczali: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko oraz Zastępca Prezydenta Miasta Pani Izabela Śliwińska.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczniom za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulują.