Pożegnanie Ósmoklasistów SP Nr 3

179

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

W SP Nr 3 odbyła się uroczystość pożegnania szkoły przez klasę VIII.

Na spotkaniu, poza absolwentami i nauczycielami, gościli: Dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta, pani Iwona Sudak oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, pan Marcin Rybak. Absolwentom towarzyszyli też Rodzice, którzy  na co dzień wspierali swoje pociechy w codziennej, mozolnej pracy. Na początku dokonano przekazania sztandaru szkoły uczniom klas siódmych.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Lucyna Siudzińska, która wraz z wychowawczynią kl. VIII, p. Anną Borcuch, wręczała świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Podziękowania otrzymali też najbardziej zaangażowani w życie klasy i szkoły Rodzice.

Podczas uroczystości pani Dyrektor wręczyła  nagrody specjalne- statuetki dla wyjątkowych absolwentów: Ignacego Koniuszańca i Wiktorii Rumińskiej, którzy przez wszystkie lata mocno angażowali  się w życie szkoły, osiągali znaczące  sukcesy w konkursach oraz zawsze chętnie reprezentowała szkołę podczas miejskich uroczystości.  Wręczono również statuetki za osiągnięcia sportowe: Tomaszowi Bielejewskiemu i Oliwierowi Krasoniowi.
Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za życzliwość i trud, dzięki którym doszli do tego etapu życia. Uczynili to w sposób oryginalny, przygotowując piękny program artystyczny

Na koniec  głos zabrali uczniowie kl. VII, którzy pożegnali starszych kolegów, życząc im, aby w nowych szkołach odnaleźli wiernych przyjaciół, jednocześnie nie zapominając o dawnych znajomościach.