XXIX Ogólnopolski Konkurs „O Literacki Laur Arbuza”

317

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

Zbliża się termin zgłaszania prac literackich w ramach XXIX Ogólnopolskiego Konkursu „O Literacki Laur Arbuza”.

Do 12 października br. uczestnicy konkursu spoza szkoły powinni przesłać teksty literackie na adres organizatora (II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Jałowcowa 10, 97-200 Tomaszów Maz.), a uczniowie II LO będą mogli wrzucać konkursowe teksty do urny wystawionej na korytarzu I piętra (obok pokoju nauczycielskiego).

Konkurs kierowany jest głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych całej Polski, ale zapraszamy również uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Jak przygotować zgłoszenie?

W kopercie formatu A4 (opatrzonej pseudonimem autora i dopiskiem XXIX Ogólnopolski Konkurs „O Literacki Laur Arbuza”) należy umieścić:

  • 5 wydrukowanych, zszytych, opatrzonych pseudonimem autora (umieszczonym w lewym górnym rogu kartki), prac liczących 3 wiersze lub nie więcej niż 5 stron prozy (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5); teksty o dowolnej tematyce nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach;
  • małą zaklejoną kopertę (opatrzoną pseudonimem autora) zawierającą kartę z danymi osobowymi i zgodą na ich przetwarzanie.

Prace należy również przesłać do 12.10.2023 r. w formie dokumentu tekstowego Word (format doc lub docx) oraz w formacie pdf na adres laurarbuza.2lo@gmail.com (obowiązek przesłania dokumentu tekstowego Word wynika z konieczności przygotowania nagrodzonych i wyróżnionych prac do druku).

W celu zachowania zasady anonimowości zgłaszanych prac literackich zalecamy wysłanie ich wersji elektronicznych z adresów mailowych, które nie zawierają imienia i nazwiska autora. Przykładowo – jeśli uczeń napisał tekst pod pseudonimem „zielona wiosna”, to może wysłać go z adresu zielona.wiosna@gmail.com.

Regulamin konkursu oraz karta dotycząca danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie znajdują się na stronie www.2liceum.pl w zakładce Konkursy/projekty/programy.