Kampania „19 dni. Stop przemocy wobec krzywdzenia dzieci i młodzieży!”

150

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Szanując pamięć małego Kamila z Częstochowy młodzież naszej szkoły przystąpiła w dniach 1-19 listopada do międzynarodowej kampanii „19 dni. Stop przemocy wobec krzywdzenia dzieci i młodzieży”.

Akcja nagłaśnia ważny i wciąż aktualny problem przemocy wobec dzieci. W związku z kampanią podjęto szereg inicjatyw poświęconych tej kwestii.

Na lekcjach poruszono tematykę związaną z emocjami i radzeniem sobie ze stresem, wraz z trenerem umiejętności społecznych przeprowadzono warsztaty z empatii, przygotowano plakaty oraz prezentacje.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele nosili pomarańczowe wstążeczki, symbol kampanii. Dni kampanii i połączono z drugą ważną akcją „Adwokaci rozjaśniają prawo” organizowaną przez Komisję Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej.  Podczas kilku spotkań z adwokatem Panem Przemysławem Piotrowskim podjęto tematykę związaną z przemocą rówieśniczą, hejtem i cyberprzemocą. Z ważnym przekazem młodzież wyszła także do społeczności lokalnej.

Rozdawano ulotki i zachęcano, aby nie być obojętnym w przypadku podejrzenia aktu przemocy. Inicjatywa spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i ogromnym wsparciem ze strony mieszkańców miasta. „Najłatwiej jest krzywdzić najsłabszych.

I najpodlej!” Nigdy nie będzie na to naszej zgody!
Wszystkim, którzy wsparli akcję, z serca dziękuję!

Anetta Holc ambasador kampanii