Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

154
Fot. Marcin Goździk

Autor: PCAS

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej. Gości powitał wicedyrektor placówki, Dariusz Stańdo. Następnie Michał Kępa, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, wygłosił  wykład pt. „Danuta Siedzikówna „Inka””. Prelegent przybliżył zgromadzonym życiorys sanitariuszki, pośmiertnie mianowanej podporucznikiem Wojska Polskiego. Po prezentacji licznie zgromadzona publiczność obejrzała film dokumentalny pt.: „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć” w reż. Jacka Frankowskiego. Ukazuje on tragiczną historię młodej dziewczyny, która w wieku 15 lat straciła rodziców. „Inka” zdecydowała się, że dla dobra Ojczyzny trzeba poświęcić czasem własne życie… Śmierć 17-letniej Danuty Siedzikówny stała się symbolem niezłomnej postawy i ofiarnej walki o Polskę, toczonej przez żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

W obchodach udział wzięli: Teodora Sowik, Radna Rady Powiatu, Iwona Sudak, Dyrektor Wydziału Edukacji UM w Tomaszowie reprezentowała Prezydenta Tomaszowa Marcina Witko, Zbigniew Kamiński, Radny Rady Miejskiej, ks. prałat Henryk Kowaliński, Stanisław Chudzik, prezes TCZ, Krzysztof Jednac, dyrektor tomaszowskiego muzeum, regionalista Andrzej Fąk, uczniowie i nauczyciele z Zespołów Szkół nr 1, 2,3, 6 i 8 oraz I i II Liceum Ogólnokształcącego.

Na zakończenie obchodów pod tablicą patrona PCAS-u, płk. Witolda Pileckiego złożone zostały kwiaty przez delegacje: Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Urzędu Miasta, Powiatowych Służb Ruchu Narodowego, szkół, Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego, TCZ-u, Stowarzyszenia eMDeK, Powiatowego Centrum Animacji Społecznej na czele z dyrektor, Dorotą Ignasiak.