„Wyprawa do lasu” uczniów „Trójki”

115

Autor: SP nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

Przekład intersemiotyczny – uczniowie klasy 5a rysują wiersz ”

Wyprawa do lasu”, który Czesław Miłosz „namalował słowem”.

Nie zabrakło chwili relaksu przy odgłosach lasu.

Udana wyprawa do lasu – nasza z poetą. #MIŁOSZwTRÓJCE#rokMiłosza