ZUS wypłaca kolejne trzynastki

113

Niemal 150 tys. świadczeniobiorców z województwa łódzkiego otrzymało już z ZUS-u tzw. trzynastą emeryturę na łączną kwotę  ponad 266,5 mln zł. Kolejne terminy wypłat to 10, 15, 20 i 25 kwietnia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzynastą emeryturę wypłaca z urzędu razem ze świadczeniem za kwiecień.  Aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. Jeśli termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego część emerytów i rencistów, których termin płatności świadczenia przypadł na 6 kwietnia, otrzymała dodatkową gratyfikację przed weekendem, a Ci, których termin płatności świadczeń przypadał na 1 kwietnia trzynastkę otrzymali jeszcze w końcu marca – informuje Monika Kiełczyńska , regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

W województwie łódzkim ZUS wypłacił już blisko 150 tys. trzynastych emerytur  na łączną kwotę ponad 266,5 mln zł. Najwięcej wypłat zrealizował I Oddział w Łodzi bo 70,5 tys. na kwotę ponad 125,5 mln zł. Ponad 42,5 tys. wypłat na łączną kwotę ponad 75,7 mln zł. zrealizował Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. ZUS II Oddział w Łodzi zrealizował 36,6 tys. wypłat na kwotę ponad 65,2 mln zł. Do połowy kwietnia w terminach 10 i 15 zrealizowane zostaną kolejne wypłaty świadczeń. W całym województwie będzie ich w sumie blisko 206 tys. na łączną kwotę ponad 366,5 mln zł.

W tym roku trzynasta emerytura to 1780,96 zł brutto. Z dodatkowego świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki jest uzależniona od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego. Na przykład przy emeryturze  1 tys. zł brutto, emeryt otrzyma na „rękę” 1 586,67 zł, a przy świadczeniu wynoszącym minimum 2,5 tys. zł brutto i więcej – 1 406,67 zł.

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na 31 marca tego roku i pobierać to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby otrzymujące m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego