Oni wiedzą jak walczyć z hejtem, cyberprzemocą i mową nienawiści

103

Autor: aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak KPP

Komisja składająca się z pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Inowłódz, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu i policjantów z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim wyłoniła laureatów gminnego konkursu plastycznego, promującego bezpieczne i odpowiedzialne zachowanie się w Internecie, przeciwstawiające się zjawisku hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

W ramach współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Inowłódz, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu i Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w marcu bieżącego roku, ogłoszony został konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas 4-8 z szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Inowłódz, którego celem było pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy domowej, hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści a w szczególności jego negatywnych konsekwencji wśród dzieci i młodzieży. Ponadto konkurs ma promować bezpieczne i odpowiedzialne zachowanie w Internecie, ma również uwrażliwić na właściwe zachowanie się w cyberprzestrzeni, promować tolerancję i postawy empatyczne, jak również promować działania przeciwstawiające się zjawisku hejtu, cyberprzemocy oraz mowy nienawiści.
Do konkursu zgłosiło się łącznie 41 uczniów z trzech szkół. 8 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która wyłoniła jego laureatów a pięć dni później doszło do oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zwycięzcom. 

Klasyfikacja laureatów :

W Publicznej Szkole Podstawowej w Inowłodzu:

I miejsce zajęła     – Gabriela Skóra – uczennica kl. VII
II miejsce zajęła    – Dominika Śmigiel – uczennica kl. VIII
III miejsce zajęła  – Jędrzej Tomasik – uczeń kl. VI.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Brzustowie:

I miejsce zajęła     – Magdalena Wieczorek – uczennica kl. VI
II miejsce zajął     – Jakub Skorupa  uczeń kl. VI
III miejsce zajęła  – Agata Skorupa uczennica kl. VII

W Szkole Podstawowej w Królowej Woli:

I miejsce zajęła    – Natalia Jaśkiewicz uczennica kl. VI
II miejsce zajęła   – Dorota Rachwalska uczennica kl. VII
III miejsce zajęła – Damian Kośka uczeń kl. VI

Nagrody i dyplomy wręczyli przedstawiciele komisji konkursowej i Burmistrz Inowłodza Bogdan Kącki. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż każdy z uczestników za udział w konkursie otrzymał drobny upominek a prace, które zajęły I miejsca zostaną wykorzystane przy tworzeniu plakatów, które będą wykorzystane na terenie gminy Inowłódz, w celach profilaktycznych.