Tomaszowskie Filce sprywatyzowane

Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych została sprywatyzowana.

Wybierajmy naszych

Już za niecały miesiąc będziemy mieli okazję po raz kolejny (tym razem w sposób przyspieszony) dokonać wyboru posłów i senatorów.

Pozyskać oczyszczalnię na własność

Prowadzone są rozmowy mające na celu wykup przez miasto wszystkich udziałów współwłaściciela oczyszczalni ścieków, tak  aby stała się ona wyłącznie spółką miejską.

Czas letnich wspomnień

Wrzesień poświęcony był letnim wspomnieniom, szczególnie zakończonemu niedawno „Latu Miłości w Galerii Arkady” współtworzonemu przez DKF.

Skansen Rzeki Pilicy

Skansen Rzeki Pilicy powstaje od 2000 roku i jest pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece. Początkowo działał jako muzeum społeczne, którym opiekowało się Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza (pomysłodawca i twórca placówki).

Skansen Rzeki Pilicy

Skansen Rzeki Pilicy powstaje od 2000 roku i jest pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece. Początkowo działał jako muzeum społeczne, którym opiekowało się Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza (pomysłodawca i twórca placówki).

Od upomnienia do komornika

Spółdzielnie mieszkaniowe narzekają na dłużników, którzy niechętni są do spłacania swoich zaległości. W Tomaszowie u niektórych lokatorów dochodzą one nawet do kilkudziesięciu tysięcy.

Szybcy na rowerach

W niedzielne przedpołudnie 7 października na nadpilickich błoniach naprzeciwko toru lodowego ścigać się będą  na rowerach dziewczęta i chłopcy w pięciu kategoriach wiekowych.

Czy ta ankieta ma sens?

Niedawno Urząd Miasta opublikował ankietę dotyczącą Dni Tomaszowa. Ma ona podobno rozpocząć publiczną dyskusj nad kształtem i programem festiwalu.

Galeria Mazovia

W ciągu dwóch lat ma powstać pierwsze w Tomaszowie centrum rozrywkowo-kulturalno-handlowe z budynkami
mieszkalnymi.
Ambasada Lednicy w naszym mieście!!!

Ruch Lednicki w Polsce to wspólnota ludzi, którzy chcą rozkrzewiać i głosić ideę zaszczepioną nad Lednicą przez Jana Pawła II

Taoistyczne TAI CHI…

Tai chi to system opracowanych w XI wieku w Chinach harmonijnych, powolnych ruchów pozytywnie wpływających na poprawę i utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego.Taoistyczne Tai Chi jest systemem ćwiczeń zdrowotnych głęboko zakorzenionym w tradycji taoistycznej słynącej z kultywowania sztuk zdrowia i długowieczności.

Jak twierdzą członkowie stowarzyszenia, Tai Chi to doskonałe narzędzie do poprawy zdrowia, relaksacji ciała i umysłu. Regularna praktyka dodaje pogody ducha, spokoju i siły.