VI Tomaszowski Festiwal Ekologiczny „Rejs na czystą wyspę”

0
487

Autor: MCK

Uwaga! Uwaga!

W związku z prośbami uczniów i nauczycieli przedłużamy termin składania prac w konkursach plastycznych na plakat ekologiczny i upcykling fashion do 24 maja!

W ramach festiwalu odbędą się: konkurs na piosenkę ekologiczną, konkurs plastyczny na plakat ekologiczny, konkurs plastyczny – upcykling fashion.

CELE FESTIWALU:
– Aktywizacja dzieci i młodzieży z powiatu tomaszowskiego w działania związane z edukacją ekologiczną.
– Kształtowanie postaw związanych z dbałością o środowisko naturalne.
– Uświadomienie dzieciom i młodzieży ogromnego znaczenia recyklingu jako jednego ze sposobów dbania o Ziemię.
– Rozwijanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej dzieci i młodzieży.
– Kształtowanie postaw współzawodnictwa.
– Budowanie i wzmacnianie wiary w siebie i we własne możliwości.

Regulaminy, karty zgłoszeń i oświadczenia na poszczególne konkursy do pobrania poniżej.
Regulamin REJS konkurs piosenka ekologiczna 2019 Link otwiera się w nowym oknie
Regulamin konkursu plastycznego – plakat 2019 Link otwiera się w nowym oknie
Regulamin konkursu plastycznego – upcykling fashion 2019 Link otwiera się w nowym oknie

Więcej informacji w siedzibie filii Tkacz, ul. Niebrowska 50 lub pod numerem telefonu: 44 724 51 92.

Finał Festiwalu odbędzie się 1 czerwca 2019, w czasie obchodów Miejskiego Dnia Dziecka.