Uniwersytet zamiast Akademii

871
Akademia Świętokrzyska z filią w Piotrkowie Trybunalskim jest uczelnią obleganą w dużej mierze przez studentów z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. Tomaszowianie studiują w trybie dziennym bądź zaocznym. O wyborze tej szkoły decydują nie tylko proponowane kierunki, ale również niewielka odległość między Tomaszowem Mazowieckim a  Piotrkowem Trybunalskim, oraz dobre połączenie komunikacyjne.

Ustawa mówiąca o przekształceniu Akademii w Uniwersytet jest już u prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Posłowie spodziewają się, że w połowie marca nastąpi zmiana nazwy uczelni. W konsekwencji, studenci, którzy kończą naukę w tym roku, otrzymają dyplom uniwersytecki.

Uczelnia starała się o prawo do doktoryzowania w sześciu kierunkach, gdyż w ten sposób mogła zostać przekształcona w Uniwersytet. Władze Akademii składały wnioski o prawo do doktoryzowana m.in. z zakresu pedagogiki, sztuk pięknych, chemii, nauk o zdrowiu, geografii, ekonomii i politologii.