Co nam „ułatwia” życie?

649
Artykuł 71 prawa o ruchu drogowym mówi: „W przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo”.

W praktyce oznacza to, że jeżeli właściciel pojazdu chce użyczyć samochód swojej córce, żonie lub innej osobie, musi wydać oświadczenie pisemne. Osoba, która zostanie zatrzymana przez policję, a nie posiada takiego zaświadczenia i nie jest właścicielem kierowanego pojazdu, może utracić dowód rejestracyjny pojazdu. Obecnie w Tomaszowie Mazowieckim policjanci „przymrużają oko” na ten absurdalny zapis.

Innym, wzbudzającym kontrowersje przepisem jest zapis niedopuszczający do rejestracji pojazdu w Polsce, który wcześniej został wykreślony z Centralnej Ewidencji Pojazdów, ponieważ został zarejestrowany w innym kraju. Oznacza to, że jeżeli wyjechałeś za granicę i przebywasz tam powyżej 30 dni, jesteś zobowiązany w danym kraju zarejestrować samochód. Po powrocie do Polski, nie możesz ponownie zarejestrować swojego samochodu.

O powyższych kwestiach przypomniał radnym Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzej Ulrych podczas XXI Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 24 kwietnia (czwartek).