Powstanie Tomaszowa na sesji naukowej

717
Przed władzami miasta oraz tomaszowską młodzieżą wystąpili pracownicy naukowi, którzy w związku z okrągłą datą powstania Tomaszowa Mazowieckiego, zaprezentowali referaty, dotyczące naszego miasta. Oto tytuły wykładów, które dostępne są również w wydaniu książkowym:
„Tomasz hr. Ostrowski – założyciel Tomaszowa Mazowieckiego – w opinii przedstawicieli epoki.” autorstwa prof. dr hab. Jarosława Kity;
„Awans przemysłowy Tomaszowa Mazowieckiego do II wojny światowej i jego najważniejsi twórcy” autorstwa prof. dr hab. Kazimierza Badziaka;
„Wielokulturowość i wielonarodowość społeczeństwa Tomaszowa Mazowieckiego na przestrzeni wieków (XIX-XX)” autorstwa prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot;
„Zarys dziejów tomaszowskiego rzemiosła” autorstwa dr Andrzeja Wróbla;
„Historia miasta Tomaszowa Mazowieckiego ukazana z rodzinnej perspektywy” autorstwa prof. dr hab. Krzysztofa Tomasza Witczaka
„Źródła do dziejów Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zasobie Archiwum Państwowego Oddział w Tomaszowie Mazowieckim” autorstwa mgr Zofii Zielińskiej.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które obchodzone są w tym roku pod hasłem „Korzenie tradycji – od ojcowizny do ojczyzny” tomaszowskie muzeum przygotowało wystawę czasową „220 lat Tomaszowa Mazowieckiego. Dzieje miasta w dokumencie i fotografii", prezentującą historię miasta, rozwój przemysłu oraz życie mieszkańców Tomaszowa. Ekspozycje pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Parafii św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, Cechu Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim, prywatnych kolekcjonerów i Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim. Wystawa czynna jest do 19 października.

Natomiast 20 września (sobota) o godzinie 17.00 w Muzeum odbędzie się spektakl plenerowy pt. „Linia Nr 220” w wykonaniu aktorów z teatru „PSST! ZAGROŻENI”

Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są od 18 lat. W te akcję zaangażowanych jest już 49 państw europejskich. Święto to zainicjowała Rada Europy. Celem natomiast jest „promocja narodowego i regionalnego dziedzictwa kultury, jako źródła kultury europejskiej”.