Przyznano Agrafki

745
Anna Kozub (Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy, klasa II), Patrycja Krzysztofik (I LO, klasa II), Waldemar Pasik (II LO, klasa III), Katarzyna Pasik (II LO, klasa II), Jan Dąbrowski (II LO, klasa III absolwent), Dominik Adamus (II LO, klasa III), Maciej Kraśniewski (II LO) to lista osób, które otrzymały stypendia w ramach programu stypendialnego „AGRAFKA” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji AGORY, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich pt AGRAFKA 2008/2009. W tym roku Komisja przyznała 20 stypendiów, z czego 7 otrzymali uczniowie z naszego regionu. 

Stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie przyznawane będą w okresie od września do czerwca. Wypłatą i koordynacją programu na naszym terenie będzie zajmowało się Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”. Stypendia mogą być przeznaczone m.in. na zakup podręczników i pomocy szkolnej, opłacanie czesnego w szkole, opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych czy opłacanie kieszonkowego.

Stypendia AGRAFKI przyznawane są utalentowanym uczniom gimnazjów, liceów i studentom, którzy szczególnIe uzdolnieni są w określonej dziedzinie a pochodzą z niezbyt zamożnych rodzin i mieszkają w małej miejscowości.