Wzrostowo w szpitalu

709
Jednym z działań mających na celu zmniejszenie strat finansowych szpitala było podjecie decyzji o zmniejszeniu zatrudnienia, co jest konsekwentnie realizowane. Z drugiej jednak strony wzrosły słusznie, jak stwierdził to dyrektor szpitala Jacek Chyliński, zarobki pracowników szpitala. Procentowo wygląda to następująco:
starsi asystenci – wzrost płac o 37%
ordynatorzy bez dyżuru – wzrost płac o 30,5%
asystenci bez dyżuru – wzrost płac o 32%
młodsi asystenci – wzrost płac o 32,6 %
pielęgniarki oddziałowe – wzrost płac o 24%
pielęgniarki – wzrost płac o 38%.

Zadłużenie szpitala w stosunku do końca 2008 roku wzrosło o 1.204.102,18 zł. „Sytuacja finansowa za 8 miesięcy dla naszego szpitala w kontekście zadłużenia z lat poprzednich nie przedstawia się zadawalająco, wręcz tragicznie” powiedział podczas XVI sesji Rady Powiatu dyrektor szpitala Rejonowego Jacek Chyliński. Dyrektor szpitala zauważył pewien pozytywny proces: od 3 miesięcy szpital nie jest zadłużany. Mimo tego sytuacja finansowa placówki nadal pozostaje trudna.