Ambasadorzy dziecięcy miasta Tomaszowa

661
„Jestem Małym Ambasadorem Tomaszowa Mazowieckiego” to tytuł projektu, w którym brali udział uczniowie szkół podstawowych z Tomaszowa. Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku od lekcji muzealnych, podczas których starszy kustosz muzeum Andrzej Kędzierski opowiadał o historii miasta. Następnie dzieciaki odbyły spacer po mieście śladami jego fabrycznych dziejów oraz obejrzały film. Finał tego projektu miał miejsce 29 maja w sali obrad Urzędu Miasta.

Trzyosobowe delegacje z siedmiu szkół podstawowych wzięły udział w konkursie historycznym o fabrycznym Tomaszowie. Odpowiedzi uczestników oceniała komisja w składzie: Andrzej Kędzierski, Dorota Bill-Skorupa oraz Marlena Mąkosz. Najlepszą wiedzą wykazali się uczniowie SP Nr 10. Tuż za nimi, drugie miejsce wywalczyli przedstawiciele  SP Nr 12, natomiast III miejsce zajęli uczniowie z SP Nr 1.

Po konkursie, uczniowie zostali udekorowani odznaczeniami Małego Ambasadora Tomaszowa Mazowieckiego. Podpisali również kontrakt, którego treść brzmi następująco:
„(…) zobowiązujemy się:
– z dumą szerzyć wiedze historyczną o Tomaszowie Mazowieckim,
– świadomie uczestniczyć w tworzeniu jego nowej historii,
– stawać się wyróżniającymi obywatelami mojego miasta,
– w sposób godny reprezentować moje miasto poza jego granicami,
– pilnie zdobywać wiedzę, aby mogła służyć także i memu miastu,
– kochać moje miasto i być wiernym zasadzie „tam dom mój, gdzie serce moje…”

Jeden z kontraktów trafił na ręce Prezydenta Miasta Rafała Zagozdona, który zobowiązał się sprawdzać, czy uczniowie przestrzegają punktów zawartych w umowie.

Piątkowe spotkanie wzbogacone było o występ uczniów z II LO, którzy tworzą grupę teatralną „Psst… Zagrożeni”. Przedstawienie pt. „Linia 220”, poprzez postaci i wydarzenia nawiązywało do historii Tomaszowa Mazowieckiego.

Organizatorem projektu jest Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, przy współpracy z tomaszowskim muzeum. Jednak pomysł całego przedsięwzięcia zrodził się u Marleny Mąkosz, pracującej w Wydziale Polityki Społecznej UM: „W przyszłości chcemy stworzyć grę terenową, przeznaczona dla starszych tomaszowian, gdzie historię będą opowiadały duchy, bądź osoby przeprane w stroje nawiązujące do dawnych epok”. Należy wspomnieć w tym miejscu, że całkowity koszt projektu "Jestem Małym Ambasadorem Tomaszowa Maz." wyniósł około 500 zł.