LICEUM PLASTYCZNE w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza absolwentów gimnazjów do kontynuowania nauki.

548
Nauka  w Liceum trwa  cztery lata i  po jej ukończeniu uczeń zdobywa zawód plastyka.  Oprócz przedmiotów ogólnokształcących prowadzone są zajęcia artystyczne z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania kompozycji. Zajęcia artystyczne odbywają się z podziałem na grupy. W czasie gdy jedna grupa ma zajęcia z rzeźby, druga uczy się kompozycji.  Sprzyja to zdobywaniu wiedzy w komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze.
 
Nauczycielami przedmiotów artystycznych są artyści plastycy:  mgr Krystyna Urbanowicz-Dudek,  profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Zbigniew Dudek i artysta plastyk – Anna Maria Jurewicz.
 
Szkoła uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejką w ramach europejskiego funduszu społecznego i projektów edukacyjnych.
 
W czwartek, 14 kwietnia, szkołę odwiedził Naczelny Redaktor Radia FaMa, Michał Maruszak. Rozmawiał z Dyrektor Szkoły, Magdaleną Fałek, nauczycielami przedmiotów artystycznych. Rozmawiał także z uczniami pierwszej klasy Liceum Plastycznego.
 
W każdy czwartek w godzinach 14.00 – 16.00, dla wszystkich uczniów III klas gimnazjum, zainteresowanych kontynuowaniem nauki w Liceum Plastycznym, nauczyciele prowadzą konsultacje  z rysunku i malarstwa przygotowujące do egzaminu wstępnego do Liceum Plastycznego.