IV Memoriał kapitana Daniela Ambrozińskiego w sportowej nawigacji satelitarnej

667
Organizatorem mistrzostw był Polski Związek Radioorientacji Sportowej, a współorganizatorem przedsięwzięcia była 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki.

W tegorocznych zawodach wzięło udział 67 zawodników, w tym 14 kobiet. Uczestnikami zawodów byli żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych w kategoriach dla mężczyzn do 29 lat (M-21), do 39 lat (M-30), powyżej 40 lat (M-40) oraz w kategorii open dla kobiet.

Przed rozpoczęciem mistrzostw zawodnicy mieli możliwość zwiedzenia Skansenu Rzeki Pilicy, w którym licznie zebrano historyczne eksponaty.

Uroczystości otwarcia tegorocznych zawodów w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim dokonał pełniący obowiązki Dowódcy 25BKPow. pułkownik Adam Grela. Obecna była również żona śp. kapitana Daniela Ambrozińskiego podporucznik Natalia Ambrozińska.

Trasa, którą mieli pokonać zawodnicy, wytyczona była przez tereny Niebieskich Źródeł w Tomaszowie Mazowieckim. Każdy z uczestników zawodów miał do zaliczenia do dziesięciu miejsc kontrolnych. Walka oraz zaangażowanie o zdobycie jak największej liczby punktów przez zawodników była niezwykle duża. W czasie biegu zmierzyli się oni nie tylko z profesjonalnie przygotowana trasą, ale i ze zmęczeniem. Dopisała również pogoda, przez cały czas zawodów świeciło słońce.

Uczestnicy zawodów reprezentowali: 16 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną z Elbląga, 10 Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, 12 Brygadę Zmechanizowaną ze Szczecina, 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną z Międzyrzecza, 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 1 Pułk Saperów z Brzegu, 100 batalion łączności z Wałcza, 14 dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia, JW 2423 z Żagania, Żandarmerie Wojskową, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej

W klasyfikacji drużynowej:

I miejsce przypadło 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, której reprezentacja otrzymała medale, przejęła puchał przechodni ufundowany przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz puchar ufundowany przez Ministra Obrony Narodowej.

 
II miejsce zajęła reprezentacja 100 batalion łączności z Wałcza otrzymując medale oraz puchar ufundowany przez Szefa Sztabu Generalnego WP.

III miejsce zajęła reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej otrzymując medale, puchar Prezesa Wojskowej Federacji Sportu oraz puchar Starosty Powiatu Tomaszów Mazowiecki.

W klasyfikacji indywidualnej:

W kategorii open wśród kobiet w tym roku tryumfowała Anna Waśkowska z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, drugie miejsce zajęła Ewelina Szpigun z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, na trzecim miejscu uplasowała się Joanna Klunder z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W kategorii M-21 pierwsze miejsce zajął Kamil Guzal z 100 batalionu łączności, drugie miejsce zajął Krzysztof Jakubowski z Państwowej Straży Pożarnej, trzecie miejsce zajął Dawid Sobański z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

W kategorii M-30 pierwsze miejsce zajął Szymon Ławecki z Państwowej Straży Pożarnej, drugie miejsce zajął Adam Marcinkowski z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, na trzecim miejscu uplasował  się Andrzej Patrejko z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W kategorii M-40 pierwsze miejsce zajął Rafał Wójcik z 12 Brygady Zmechanizowanej, drugie miejsce zajął Janusz Fajger z JW 2423, na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Krzyminiewski z 100 batalionu łączności.

Każdy z zawodników biorących udział w mistrzostwach otrzymał dyplom ukończenia oraz upominki od organizatora zawodów.

Pułkownik Adam Grela w szczególny sposób wyróżnił Wiolettę Dominas, która wykazała się wybitną postawą. Na trasie biegu spotkała jedną z uczestniczek, która wymagała pomocy lekarskiej. Rezygnując z dalszej rywalizacji, a tym samym nie zakańczając zawodów sama wezwała pomoc do poszkodowanej zawodniczki, będąc przy niej aż do przybycia zespołu medycznego.

Memoriał zorganizowany został już po raz czwarty. Celem jego jest utrwalenie pamięci o kapitanie Danielu Ambrozińskim, który zginął w Afganistanie, a podczas swojej służby wojskowej był czynnie związany z radioorientacją sportową. A ponadto, uczczenie pamięci poległych w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, poprzez popularyzacje sportowej nawigacji satelitarnej w środowiskach żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych RP.