Szkolenie obronne kierowniczej kadry Sądu Apelacyjnej w 25BKPow.

494
Przybyłych na szkolenie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości przywitał pełniący obowiązki Dowódcy 25BKPow. pułkownik Adama Grela, życząc owocnego szkolenia.

Uczestnicy zajęć brali udział w praktycznym treningu ogniowym z wykorzystaniem trenażerów, zapoznali się z wyszkoleniem, uzbrojeniem i wyposażeniem kawalerzystów. Wszyscy kursanci odbyli również praktyczne szkolenie z broni strzeleckiej na  obiekcie szkoleniowym „Śnieżnik”, w którym żołnierze podnoszą swoje umiejętności strzeleckie indywidualnie lub grupowo.

Dużym zainteresowaniem cieszył się symulator śmigłowca W3W „Klaudia” oraz teoretyczne zajęcia ze szkolenia spadochronowego, w czasie których kursanci mieli możliwość przymierzyć nie zawsze lekki sprzęt spadochronowy, jak również sprawdzić ile treningu potrzeba, aby wyszkolić skoczka spadochronowego.

 
Zdjęcie i tekst: st. chor. sztab. Tadeusz Bartosiński