Własne M – marzenie młodych

739

Teraz i Ty możesz do nich dołączyć. Wystarczy, że skorzystasz z oferty programu rządowego "Mieszkanie dla Młodych".

 

Czym jest MDM

 

Program rządowy "Mieszkanie dla Młodych", działający od 1 stycznia 2014 roku, powstał z myślą o osobach, które nie ukończyły 35 lat (w przypadku małżeństw, pod uwagę bierze się wiek młodszego z małżonków, zaś osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku) i chcą kupić lokal mieszkalny na rynku pierwotnym. Limitem powierzchni takiego lokalu jest 75 m² w przypadku mieszkania oraz 100 m² w przypadku domów jednorodzinnych. Jeżeli wychowujemy przynajmniej troje dzieci, limit ten wzrasta odpowiednio do 85 m² i 110 m². Aby ubiegać się o wsparcie, należy zarejestrować się na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate oraz podpisać umowę kredytową w takim banku, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (w innym przypadku nie będzie możliwe udzielenie nam wsparcia finansowego).

 

Warunki udziału w programie MDM

 

Głównym warunkiem uczestnictwa w programie jest nieposiadanie żadnego innego mieszkania ani prawa spółdzielczego własnościowego do lokalu mieszkalnego. Jeżeli jesteśmy współwłaścicielami budynku, to w przypadku zniesienia tej współwłasności, nie możemy posiadać udziału obejmującego co najmniej jednego lokalu mieszkalnego. Możemy natomiast wynajmować mieszkanie lub posiadać prawo spółdzielcze lokatorskie do lokalu mieszkalnego. Musimy tylko rozwiązać umowę najmu i opróżnić lokal (w pierwszym przypadku) lub też zrzec się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnić lokal (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania) – w przypadku drugim.

 

Dofinansowanie z programu "Mieszkanie dla Młodych", obejmuje lokale mieszkalne i domy, znajdujące się na terenie Polski, w przypadku, gdy kredyt zaciągamy na okres minimum 15 lat, koniecznie w polskich złotych, a nasz wkład własny nie przekracza 50% wartości kupowanej nieruchomości. Pamiętać należy o tym, że pełne prawo do dysponowania naszym nowym mieszkaniem, uzyskujemy dopiero po upływie 5 lat od jego nabycia. Jeżeli w trakcie tego okresu zbędziemy prawo własności lub współwłasności, wynajmiemy lub użyczymy lokal, zmienimy sposób użytkowania go w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, bądź też uzyskamy prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa), będziemy musieli zwrócić kwotę dopłaty, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca okresu 5 lat.

 

Jak obliczane jest dofinansowanie wkładu własnego

 

Rodziny bezdzietne będą mogły liczyć na 10%, zaś posiadające przynajmniej jedno dziecko – 15%, z kwoty będącej iloczynem powierzchni użytkowej (limit, to 50 m². W przypadku mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m²) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań:

 

1. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku tych miast
 
2. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku tych gmin,
 
3. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak, niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

 

Istnieje również możliwość otrzymania dodatkowego, jednorazowego wsparcia finansowego, w przypadku, kiedy w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, urodzi nam się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. To dodatkowe wsparcie wynosi 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, jednak nie więcej, niż pozostało nam do spłaty kredytu.

 


 

 

Mieszkanie dla Młodych MDM
Przygotowany przez Mieszkanie dla Młodych MDM mieszkaniedlamlodych.com