Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS

439
W siedzibie tomaszowskiego Oddziału ZUS, przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42, zorganizowane zostanie forum ekspertów, gdzie informacji i porad w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych, wszystkim zainteresowanym, udzielać będą specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
Eksperci będą udzielać informacji dotyczących m.in. świadczeń rentowych z ZUS, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, zasad wypełniania i kompletowania dokumentów do ZUS, zatrudniania osób niepełnosprawnych, dofinansowania ze środków PFRON. Doradzą również, jak efektywnie szukać pracy oraz otworzyć własną działalność gospodarczą.
Dla zainteresowanych dostępne będą „Informatory dla osób niepełnosprawnych” oraz inne materiały informacyjne, w których zamieszczono informacje przydatne osobom niepełnosprawnym.
Tego dnia przedstawiciele NFZ będą bezpłatnie zakładać osobom zainteresowanym konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).
Każdy kto odwiedzi ZUS będzie mógł również bezpłatnie założyć swój własny elektroniczny profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Do założenia konta wystarczą dowód osobisty oraz prywatny adres e-mail

Program Dnia Otwartego:


20 maja 2015 roku, godz. 9:00 – 14:00, bud. A, Sala Obsługi Klientów:
1.    Dyżur ekspertów z PCPR, PUP, ZUS.
       Zakres udzielanych informacji, m. in.:
⦁    świadczenia rentowe;
⦁    turnusy rehabilitacyjne;
⦁    prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne;
⦁    dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
⦁    zasady wypełniania i kompletowania dokumentów do ZUS;
⦁    dofinansowania ze środków PFRON:
–     uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
–   zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
–  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
–     rehabilitacji dzieci i młodzieży.
2.    Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej  – bud. A, pok. nr 3.
3.    Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – bud. A, pok. nr 3.
4.    Bezpłatne Konto w ZIP – Sala Obsługi Klientów
5.    Bezpłatne Konto na PUE – Sala Obsługi Klienta

                        /rz. p./