Ślubowanie Nowych Policjantów

700
Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
 

 

 
Pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych Te słowa wypowiedzieli młodzi adepci sztuki policyjnej składając uroczyste ślubowanie – tak ślubowali w poniedziałek nowo przyjęci w szeregi tomaszowskiej policji funkcjonariusze.