Obchody Roku Henryka Sienkiewicza w tomaszowskim Muzeum

671
W uchwale senatorowie napisali m.in.: „Dnia 15 listopada 1916 r. zmarł Henryk Sienkiewicz, którego dzieła są istotną częścią dziedzictwa kulturowego narodu. W czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a Jego książki zbłądziły pod strzechy. Kolejne odcinki powieści Sienkiewicza publikowane w czasopismach gromadziły na wspólnej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów”.(…) „Jego książki od chwili publikacji na zawsze weszły do podstawowego kanonu literatury polskiej. Był i jest ambasadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści „Quo vadis”, która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, współczesne znaczenie” .
Tomaszowskie Muzeum włącza się w obchody Roku Sienkiewicza prezentując dwie wystawy: „Trylogia – dziwne materii pomieszanie” i „ Na tropie Henryka S.”
Pierwsza ekspozycja wypożyczona została z Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach i jej celem jest popularyzacja „szeregu książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie – dla pokrzepienia serc”.
Tytuł wystawy został zaczerpnięty z „Ogniem i mieczem” – słowa „dziwne materii pomieszanie” to określenie modlitewnika Longinusa Podbipięty, w którego skład wchodziły zarówno teksty religijne jak i instrukcje militarne. Jak twierdzi kurator wystawy – p. Agnieszka Kowalska-Lasek- „Dziwne materii pomieszanie” to określenie świetnie charakteryzujące fenomen Trylogii w kulturze. Na wystawie zgromadzone zostały eksponaty ukazujące obecność dzieła i inspiracji nim od jego powstania do czasów współczesnych. Wśród zaprezentowanych obiektów na uwagę zasługują dzieła nawiązujące do Trylogii – blisko 50 obrazów. Są to prace Piotra Stachiewicza, Jana Marcina Szancera, Mariana Adamczewskiego, Waldemara Świerzego, Konstantego Górskiego, Stanisława Kaczor-Batowskiego. Pokazane zostały także unikatowe zabytki: umowa z Wydawnictwem na wydanie „ Trylogii” , pióro, pierwsze wydania książkowe, przekłady, komiks, adaptacje, kolekcja pocztówek przedstawiających wybrane sceny według wyobrażeń Juliusza Kossaka, Piotra Stachiewicza, Adama Setkowicza, Antoniego Piotrowskiego, Wacława Boratyńskiego, Włodzimierza Łuskiny. Jest również kolekcja znaczków pocztowych, „Bohaterowie Trylogii”, Medal Stulecie Trylogii 1883-1983. Pokazana została także kaseta z herbem Litwy, kula armatnia z murów Jasnej Góry – dar paulinów dla autora Potopu oraz autograf listu od przeora paulinów Euzebiusza Rejmana.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog utrwalający poszczególne elementy ekspozycji.

Dopełnienie ekspozycji „ Trylogia – dziwne materii pomieszanie” stanowi wystawa oświatowa pt. „ Na tropie Henryka S.” przybliżająca biografię Pisarza. Obiekty na niej zaprezentowane pochodzą ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. W scenerii obu ekspozycji realizowane są lekcje muzealne pt. „ Henryk Sienkiewicz – znany i nieznany” oraz warsztaty muzealne „ Muzealni detektywi – Na tropie Henryka S.”

Obie wystawy prezentowane będą do 8 lutego 2016 r.

Serdecznie zapraszamy.
 
 
Dorota Bill – Skorupa