Żołnierzom Wyklętym!

477
W uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej w asyście pocztów sztandarowych reprezentujących tomaszowskie służby mundurowe i szkoły, udział wzięła córka rotmistrza Pileckego – Zofia Pilecka oraz władze samorządowe powiatu. W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym poświęconym żołnierzom walczącym po zakończeniu II wojny światowej o niepodległą, suwerenną Polskę. Msza Święta była wyrazem hołdu i uczczeniem pamięci żołnierzy wyklętych, którzy sprzeciwili się próbie narzucenia społeczeństwu polskiemu siłą ustroju komunistycznego. Wielu spośród nich zginęło zamordowanych przez ówczesne służby bezpieczeństwa publicznego, wielu zostało pochowanych w bezimiennych mogiłach, ale wszyscy pozostali w swej walce niezłomnie wierni słowom przysięgi "Bóg – Honor – Ojczyzna".

Tekst i zdjęcia: Eryk Wójciak