„Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”.

508

Pod takim hasłem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z kadetami klas wojskowych popularnego w naszym mieście „Mechanika” spotkał się szef sztabu 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Marcin Siudziński. Nasz gość przedstawił kadetom tą nową formacji polskich Sił Zbrojnych, jej zadania i specyfikę działania, polegającą na obronie i wsparciu lokalnego społeczeństwa w czasie konfliktu zbrojnego oraz klęsk żywiołowych lub katastrof. Omówił szczegółowo zasady rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej, oraz wymagania jakim sprostać muszą kandydaci do tego rodzaju służby.

Członkiem Wojsk Obrony Terytorialnej może zostać pełnoletnia osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Przy rekrutacji nie ma znaczenia płeć, nie jest też wymagane wcześniejsze przeszkolenie wojskowe. Jedyny wymóg to wykształcenie minimum gimnazjalne oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Członek „terytorialsów” za swoją służbę otrzymywać będzie gratyfikacje finansową za każdy dzień ćwiczeń oraz „dodatek za gotowość” – razem ponad 500 zł miesięcznie. Ponadto jak poinformował kadetów pułkownik Siudziński, szkolenia „terytorialsów” odbywać się będą w dni wolne, zaś służba w tej formacji nie będzie kolidować z obowiązkami zawodowymi i osobistymi. Oczywiście nie bez znaczenia w ubieganiu się o służbę w łódzkiej brygadzie, będzie doświadczenie nabyte w trakcie szkolenia wojskowego naszych kadetów w szkole. To właśnie kadeci – absolwenci klas wojskowych, mają największe szanse w ubieganiu się o służbę w łódzkiej brygadzie. Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie jego uczestników.

Źródło: ZSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki