Znak mój Orzeł Biały

655

Zbliżające się święta majowe są niezwykłą okazją do tego by z dziećmi porozmawiać o Polsce.

Pokazać symbole narodowe, które darzone są ogromnym szacunkiem i są zewnętrznym przejawem odrębności narodowej, wśród członków wspólnoty budują również poczucie dumy narodowej. Historię Polski najprościej wyjaśnić dzieciom po przez czytanie legend związanych z powstaniem państwa polskiego. Od najmłodszych lat należy kształtować w dziecku szacunek do symboli narodowych i do własnego kraju.

26 i 27 kwietnia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbyła się lekcja biblioteczna pn. „Znak mój Orzeł Biały”- poznajemy symbole narodowe Polski. Dzieci z przedszkola „Wyspa Szkrabów” oraz przedszkola nr 20 przyszły do biblioteki by poznać historie powstania swojego kraju. Zajęcia rozpoczęły się od znanego wszystkim Polakom wiersza Władysława Bełzy „Katechizm małego Polaka”. W tych dniach nasi goście dowiedzieli się kim jest patriota, poznały znaczenie słowa „Ojczyzna” na podstawie książki Elizy Piotrowskiej „A ja jestem Polak Mały moim krajem jest świat cały”. Wysłuchały legend o powstaniu państwa polskiego . Zwiedziły zabytki stolicy Polski i dowiedziały się dlaczego „syrenka warszawska” ma miecz i tarczę. Bawiliśmy się przy piosence „syrenka” . Nie zabrakło również zajęć plastycznych, które dzieci bardzo lubią. Dzieci z „Wyspy szkrabów” wykonały herb Warszawy a przedszkolaki z „20” zrobiły godło Polski. Były to niezwykłe lekcje patriotyzmu.

Źródło: MBP