Nowa droga już gotowa. „Wstęgę przetniemy, jak pojawią się inwestorzy”

348

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

FOTO
Foto: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zakończyły się niezbędne odbiory drogi w pobliżu trasy S8, która uruchomiła kolejne tereny inwestycyjne w Tomaszowie Mazowieckiem. Dzięki tej inwestycji na terenie miasta i gminy wiejskiej powstaną nowe miejsca pracy.

Blisko dwukilometrowa droga została wybudowana od węzła Tomaszów – Centrum na S8 w kierunku Łaziska. Dzięki tej inwestycji uwolniono około 20 ha terenów inwestycyjnych (miejskich i prywatnych). To wspólny projekt miasta i gminy wiejskiej.

Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne tereny dla inwestorów – mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. – Zależy nam na tym, by sprzedać je takim podmiotom, które zagwarantują stworzenie przedsiębiorstw opartych o nowoczesne technologie. Chcemy, by w naszym mieście powstały przede wszystkim dobrze płatne miejsca pracy – dodaje.

W ramach inwestycji wykonano m.in.

  • chodnik,
  • most na rzece Czarna Bielina,
  • drogi serwisowe umożliwiające dojazd do przyległych działek,
  • wyloty kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych,
  • kanalizację sanitarną grawitacyjną oraz tłoczną,
  • wodociąg,
  • sieć elektroenergetyczną
  • oświetlenie.
FOTO
Foto: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

To kolejny projekt zrealizowany wspólnie przez miasto i gminę wiejską Tomaszów Mazowiecki. – Nasza współpraca przynosi efekty. Wcześniej realizowaliśmy duży projekt kanalizacyjny, teraz wybudowaliśmy nową drogą, a w trakcie są prace związane z zagospodarowaniem terenów nad rzeką Pilicą – podkreśla Franciszek Szmigiel, wójt gminy Tomaszów Mazowiecki.

Kilku inwestorów z branż spożywczej, farmaceutycznej i motoryzacyjnej odwiedziło już nowe tomaszowskie tereny inwestycyjne. Prezydent Marcin Witko i wójt Franciszek Szmigiel wspólnie przyznają, że z okazji zakończenia budowy drogi nie będą przecinać wstęgi. –Przyjdzie na to czas jak będziemy otwierać pierwszy zakład pracy – podkreślają.

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. Inwestycja kosztowała ponad 11 mln i została objęta pięcioletnią gwarancją. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, miasto i gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki otrzymały dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Liderem projektu jest samorząd miejski.

Obecnie trwają intensywne prace przy stworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, co znacznie ułatwi przedsiębiorcom budowę nowych zakładów pracy.