Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu

817

Autor: Starostwo Powiatowe

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu wspólnie w Komisją Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Tomaszowskim.

Przedmiotem obrad Komisji były poniższe tematy:

1) Informacja o stanie  bezpieczeństwa sanitarnego  powiatu tomaszowskiego w roku 2018

2) Sprawozdanie z działalności  Komendy Powiatowej Policji oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018r.

3) Podsumowanie działań „Bezpieczne ferie 2019r.”

4) Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacja o stanie bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w 2018r.

5) Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

6) Informacja o bieżącym utrzymaniu dróg.