,,Rymowanka – zachęcanka” – konkurs literacki dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

566

Autor: KPP

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie literackim zatytułowanym ,,Rymowanka – zachęcanka”, promującym ideę używania elementów odblaskowych. Na prace czekamy do 12 lipca br.

Konkurs polega na ułożeniu czterowersowej rymowanki o tematyce zachęcającej do używania elementów odblaskowych. Rymowanka, która zostanie najwyżej oceniona przez komisję konkursową będzie symbolem promującym Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków w 2020 roku i wykorzystywana w działaniach profilaktycznych przez policjantów ruchu drogowego na terenie całego kraju.

Prace konkursowe należy przesyłać do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na adres Sosnowiec 25a, 95-010 Stryków do dnia 12 lipca 2019 roku – decyduje data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu Komendy Głównej Policji odbędzie się 30 sierpnia br., natomiast uroczysta gala, połączona z ogłoszeniem laureatów konkursu, wręczeniem nagród i prezentacją zwycięskiej pracy zaplanowana została na 1 października br.

Konkurs ma na celu promowanie idei noszenia elementów odblaskowych nie tylko poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ale również na obszarze zabudowanym, jako stały element ubioru, plecaka lub tornistra. Uczestnictwo w konkursie ma również na celu angażowanie dzieci w ciekawą formę edukacji w zakresie wychowania komunikacyjnego, poszerzania wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także kształtowanie prawidłowych postaw i zachowania dzieci na drodze oraz uświadamianie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.   

Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Policji.