Nauczyciele z awansami zawodowymi

1439

Autor: Urząd Miasta

9 nauczycieli z tomaszowskich placówek oświatowych podległych miastu, odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podczas egzaminu na ten stopień zawodowy wszyscy nauczyciele prezentowali bogaty dorobek pracy, wskazywali efekty dydaktyczne i ogromne zaangażowanie w podnoszenie atrakcyjności zajęć.

Awanse otrzymali:

  1. Anna Florczyk – nauczyciel SP nr 8 w ZSP nr 5
  2. Katarzyna Duczyńska – nauczyciel SP nr 8 w ZSP nr 5
  3. Lucyna Maria Błońska – nauczyciel SP nr 10
  4. Agnieszka Błażyńska – nauczyciel P nr 10 w ZSP nr 8
  5. Agata Tkaczyk – nauczyciel SP nr 6 w ZSP nr 8
  6. Małgorzata Fajfer – nauczyciel P nr 9 w ZSP nr 3
  7. Beata Koch-Lubicka – nauczyciel SP nr 9 w ZSP nr 9
  8. Łukasz Dębiec – nauczyciel SP nr 3 w ZSP nr 10
  9. Michał Łukasz Elas – nauczyciel SP nr 14 w ZSP nr 6

Życzymy powodzenia w uzyskaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Na zdjęciu nowi dyrektorzy z p. Witko i p. Śliwińską

Podczas uroczystości wręczenia aktów, która odbyła się w Urzędzie Miasta 30 sierpnia, zarządzenia w sprawie powierzenia na stanowiska dyrektora, odebrali również: Lucyna Siudzińska (Zespół Szkolno –Przedszkolnego nr 10), Piotr Chomentowski (Szkoła Podstawowa nr 10), Ewa Służewska (Zespól Szkolno – Przedszkolnego nr 4)  oraz Justyna Kubiak (Zespół Szkolno – Przedszkolnego nr 5)