Lekcje judaizmu w II LO

784

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

W dniach 23-25 września, kontynuując tradycję naszej szkoły, gościliśmy Pana Szymona Zadumińskiego – Podrabina, pochodzącego z Łodzi, obecnie mieszkającego i pracującego w Poznaniu. W spotkaniu brały udział wszystkie klasy pierwsze. Inicjatorką spotkania każdego roku jest nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, Pani Katarzyna Kozioł – Machel.

Zajęcia dotyczące judaizmu mają za zadanie przybliżyć wszystkim istotne kwestie związane z religią żydowską – od poszczególnych przykładów przepisów religijnych, praw związanych z Szabatem oraz innymi świętami, opisem żydowskiego ślubu oraz tego w jaki sposób funkcjonuje żydowska rodzina, poprzez historię narodu wybranego, charakterystykę państwa Izrael, po opis koszernej kuchni i żydowski humor.

Głównym celem tych spotkań jest uświadomienie młodym ludziom, że Żydzi są bardzo do nich podobni, że należy się w życiu kierować szacunkiem w stosunku do drugiego człowieka, mieć wiarę w Boga i radość w sercu.Te uniwersalne wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie, niby oczywiste a jednak niejednokrotnie w życiu codziennym zapomniane.