#Dzień bez telefonu w tomaszowskich szkołach

164

Autor: Urząd Miasta

Akcja rozpocznie się 17 października, a udział wezmą w niej uczniowie  placówek oświatowych podległych miastu. Jej celem będzie uświadomienie młodzieży, jakie zagrożenia związane są z uzależnieniem od telefonów i życiem w wirtualnym świecie. 

Projekt  zakończy się w listopadzie w  MCK – filii Tkacz  spektaklem „Pod powierzchnią”, spotkaniem z rodzicami i uczniami oraz prelekcją Jakuba Rychtera na temat hejtu i cyberprzemocy. Wybór klas pilotażowych do dalszego projektu przeprowadzony zostanie 29 października br.