„Piosenki stanu wojennego”

555

Autor: ZSP Nr 2 – SP Nr 12 im. Jana Pawła II

W wtorek 10 grudnia 2019 r. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi wystąpili laureaci X edycji Wojewódzkiego Konkursu „Piosenki stanu wojennego”. Podczas koncertu finałowego wykonywane były utwory wokalne powstałe w okresie stanu wojennego i treścią związane z jego wydarzeniami. Nagrody i dyplomy młodym wykonawcom wręczył m.in. Roman Laskowski, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Konkurs zorganizowała Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.  Współorganizatorami byli: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego
w Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

W kategorii klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe) województwa łódzkiego wyróżnienie otrzymała Iga Lewandowska, uczennica klasy 7c. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i upominki. Do konkursu uczennicę przygotował Wojciech Milczarek, nauczyciel muzyki.