Aleksandra Kobalczyk z III LO – III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Człowiek, zdarzenie, miejsce”

103

Autor: Starostwo Powiatowe

Źródło: www.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że KONKURS pt. przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych został rozstrzygnięty w dniu 07 sierpnia 2020 r.

Organizatorem Konkursu było Ministerstwo Obrony Narodowej, a procedurę konkursową przeprowadził Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Współorganizatorem Konkursu była natomiast Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Do Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, do 15 lipca 2020 r., wpłynęły 432 prace konkursowe, a w tym: 231 prace plastyczne, 96 wierszy, 46 prezentacji multimedialnych, 31 lapbooków, 14 komiksów i 13 kartek pocztowych, które ocenione zostały przez Komisję Konkursową.

Głównym celem Konkursu było pogłębienie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat historii, tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac na temat „Bitwy Warszawskiej 1920 r. Człowiek, miejsce, zdarzenie” w nw. kategoriach:

a) plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) – przeznaczona dla uczniów 1-4 klasy szkół podstawowych;

b) graficzno-literacka (plakat lub wiersz) – przeznaczona dla uczniów5-8 klasy szkół podstawowych;

c) dydaktyczna (komiks lub prezentacja multimedialna)- przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miło nam poinformować, że w kategorii dydaktycznej (komiks lub prezentacja multimedialna) III miejsce – otrzymała prezentacja multimedialna wykonana przez Aleksandrę KOBALCZYK, uczennicę II klasy humanistycznej  III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława HOJNOWSKIEGO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 8 przy ul. Nadrzecznej 17/25 w Tomaszowie Mazowieckim. Konsultacja merytoryczna Piotr Dębicki.

Gratulacje!!!