Dni Języków Obcych w SP Nr 3

49

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

Z okazji  Dnia Języków Obcych nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego  i rosyjskiego  ogłosił konkurs na plakat promujący naukę języków obcych. Należało w sposób graficzny przekazać dlaczego warto uczyć się języków. Konkurs skierowany był do całej społeczności szkolnej, od najmłodszych po najstarszych uczniów naszej szkoły. Prace zgłaszane na konkurs mogły być wykonane dowolną techniką (rysunek ręczny, forma elektroniczna – wydruk). Plakaty mogły zawierać zdjęcia, slogany w obcych językach bądź cytaty.

 Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

I m-ce:   Kacper Burchard  1b,  Jan Trojak 1b

II m-ce:  Jakub Duła 5a,  Maria melin 2b

III m-ce:  Gabriel Jędrych  1a,  Iga Budziejewska 5a

Wyróżnienia:

Nila Szulc 1a,  Maja Pawełkiewicz 1a,  Natalia Głowacka 1b

 Nadia Krzyżanowska 3b,  Julia i Hania Jackiewicz 3a, 

Stanisław Ordak 8a

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!