Pomoc dla seniora

321

Autor: Urząd Miasta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi szereg działań mających na celu ochronę i pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, wymagającym wsparcia rzeczowego i specjalistycznych porad. Pomoc realizowana jest  na bieżąco i według wcześniej ustalonych potrzeb.

Ośrodek przez cały okres pandemii świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych. Opiekunki codziennie składają wizyty swoim podopiecznym  w miejscu zamieszkania  klienta pomagając w codziennych czynnościach. Obecnie 103 osoby objęte są tą formą pomocy realizowaną przez 14 opiekunek zatrudnionych przez MOPS w/m.

W ramach zaopatrzenia seniorów w ciepły posiłek, osoby starsze, które nie mają możliwości codziennego przygotowania sobie ciepłego posiłku będą miały dowożone ciepłe zupy przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta  oraz MOPS w Tomaszowie Maz.

W ramach realizowanego przez   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. Rządowego Programu „ posiłek w domu  i w szkole” na lata 2019 – 2023 osoby starsze, niepełnosprawne spełniające kryteria uprawniające do pomocy w formie rzeczowej mają  zapewnione posiłki obiadowe dwudaniowe realizowane z dowozem do miejsca zamieszkania.

Obejmując wsparciem tomaszowskich seniorów w czasie pandemii Ośrodek dostarcza do miejsca zamieszkania  paczki żywnościowe tj. artykuły spożywcze, jak również artykuły higieny osobistej osobom, które z przyczyn zdrowotnych lub wieku nie opuszczają miejsca zamieszkania.

MOPS w/m w ramach realizacji zadań pomocowych wobec osób starszych i niepełnosprawnych organizuje i dostarcza paczki ze świeżymi  artykułami warzywnymi.

Osoby nie radzące sobie z emocjami wywołującymi strach, lęk, niepokój z powodu panującej epidemii mogą skorzystać ze  świadczenia pomocowego w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej lub drogą mailową. Do dyspozycji pozostaje 2 psychologów, którzy świadczą usługi w tym zakresie od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00–15.30.

W ramach działań wolontariatu seniorzy mogą skorzystać z pomocy harcerzy przy ZHP w Tomaszowie Mazowieckim, którzy pomogą im w zrobieniu  codziennych zakupów, realizacji recept, opłat rachunków.                                                                             

Szczegółowe informacje na temat  w/w działań i form pomocy można uzyskać w MOPS w Tomaszowie Maz. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  pod nr tel. 44 723 34 89  lub  503 512 714,  500 750 695.