I posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

431

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

MRM jest konsultacyjnym organem samorządowym utworzonym przez młodzież uczącą się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest m.in.:

  • zapewnienie czynnego udziału młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia;
  • przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego korzystania z zasad demokracji w życiu swoich społeczności;
  • integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;
  • organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
  • inspirowanie uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

Przedstawicielka naszej szkoły, Lilianna Kobacka w dniu dzisiejszym odebrała Akt Powierzenia Mandatu Radnego w Młodzieżowej Radzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.